Copyright

De inhoud van Panty.nl is met de grootste zorg samengesteld desalniettemin zouden zich onvolkomenheden kunnen voordoen. Aan de inhoud van de website panty.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Panty.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan de gegevens op panty.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets van de website panty.nl mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden. Afdrukken van pagina´s van panty.nl zijn uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Copyright Panty.nl © 2009
alle rechten voorbehouden.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier.